Odluka u cijenama usluga Fakulteta

Odluka o cijenama usluga Fakulteta nalazi se ovdje (izmjena je objavljena 30. siječnja 2018.).

Stupanjem na snagu i primjenom od 01. siječnja 2018. Odluke o ostvarivanju prava zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu na oslobođenje od obveze plaćanja školarine na poslijediplomskim doktorskim studijima prestaje važiti čl. III. ove Odluke o cijenama usluga Fakulteta.
Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja školarine zaposlenika Filozofskog fakulteta

Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 26 od 1.3.2013., a stupa na snagu 9.3.2013.

Napomena: Pravilnik je ukinut odlukom Ustavnog suda koja je objavljena u Narodnim novinama 99/13 od 16.7.2013. i prestao je važiti 16. srpnja 2013.

Prilozi:

Poslovnik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Utvrđuje se pročišćeni tekst Poslovnika povjerenstva za osiguravanje kvalitete koji se sastoji od  Poslovnika Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave od 24. travnja 2007., Odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave usvojene na sjednici Fakultetskog vijeća 17. prosinca 2010 i Odluke o promjeni naziva i izmjenama Poslovnika za upravljanje kvalitetom nastave donesene na sjednici Fakultetskog vijeća 24. travnja 2012.

Prilozi: