Razvojna i znanstvenoistraživačka strategija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Između 4. siječnja i 1. veljače 2018. godine provedena je javna rasprava u kojoj je omogućeno sudjelovanje svim zaposlenicima, a Fakultetsko vijeće održalo je raspravnu sjednicu 31. siječnja 2018. godine. Na temelju javne rasprave radna skupina doradila je inicijalni prijedlog stretagije te je ona usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća 21. veljaće 2018. godine. Razvojna i znanstvenoistraživačka strategija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. godine

Odluka o cijenama usluga Fakulteta

Odluka o cijenama usluga Fakulteta nalazi se ovdje (izmjena je objavljena 01. listopada 2018.).

Stupanjem na snagu i primjenom od 01. siječnja 2018. Odluke o ostvarivanju prava zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu na oslobođenje od obveze plaćanja školarine na poslijediplomskim doktorskim studijima prestaje važiti čl. III. ove Odluke o cijenama usluga Fakulteta.
Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja školarine zaposlenika Filozofskog fakulteta

Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 26 od 1.3.2013., a stupa na snagu 9.3.2013.

Napomena: Pravilnik je ukinut odlukom Ustavnog suda koja je objavljena u Narodnim novinama 99/13 od 16.7.2013. i prestao je važiti 16. srpnja 2013.

Prilozi:

Poslovnik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Utvrđuje se pročišćeni tekst Poslovnika povjerenstva za osiguravanje kvalitete koji se sastoji od  Poslovnika Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave od 24. travnja 2007., Odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave usvojene na sjednici Fakultetskog vijeća 17. prosinca 2010 i Odluke o promjeni naziva i izmjenama Poslovnika za upravljanje kvalitetom nastave donesene na sjednici Fakultetskog vijeća 24. travnja 2012.

Prilozi: