Category Archives: Raspis

raspis natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 

za izbor:

– u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za predmet Engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 •  

raspis natjačaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:

– iskustvo u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

raspis natječaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – za rad u urudžbenom uredu – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – asistent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Goran Hutinec, doktor znanosti znanstvenog polja povijesti

raspis natječaja – stručni referent na određeno vrijeme

Filozofski fakultet _Sveučilišta u Zagrebu

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent, referent obračuna plaća (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada na računalu i računalnim programima,

– poznavanje rada u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća.

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Natječaj-istraživač na projektu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti“, na određeno vrijeme u trajanju projekta.

 1. istraživač na projektu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diploma magistra psihologije

– prednosti: poznavanje rada u računalnim programima MatLab i E-Prime te osnovne poznavanja programiranja u nekom od programskih jezika, istraživačko iskustvo i interesi u području vidne percepcije i radnog pamćenja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja uz presliku domovnice i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

 

Dopuna dijela natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

OBJAVLJUJE DOPUNU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 10. studenoga 2017. i dnevnom tisku 10. studenoga 2017.

Za radno mjesto pod rednim brojem 12 koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) dodaje se:

 • grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.

 

Raspis natječaja – više radnih mjesta

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje natječaj za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik i književnost, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 13. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Dodatni kriterij za radno mjesto pod rednim brojem 14. – kandidati svojoj prijavi na natječaj trebaju priložiti motivacijsko pismo. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 13. – dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u psihologijskim ljetnim/zimskim školama, dodatne edukacije iz metodologije i obrade podataka, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama, te druge relevantne aktivnosti. Prijava za ovo radno mjesto obvezno treba sadržavati i motivacijsko pismo iz kojeg će biti vidljivo kako kandidat/kinja vidi svoj doprinos u istraživačkim područjima Katedre za socijalnu psihologiju koja u ovom trenutku razvija dva šira područja: područje bliskih odnosa, s naglaskom na ulogu socio-kognitivnih procesa i ponašanja partnera u socio-emocionalnoj klimi i kvaliteti odnosa te područje međugrupnih odnosa, posebno identiteta i odnosa manjine i većine, s naglaskom na prirodu i dinamiku integracijskih faktora i procesa kod djece i mladih u višeetničkim zajednicama.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr