Rezultat natječaja – spremačica

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja IV. vrste u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje) i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 57/2018 od 27.06.2018.)

Izabrana je pristupnica Silvana Halilović, prodavač.

 

Poziv na pregled – SPREMAČICA

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja IV. vrste – spremač/ica, u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje) i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 57/2018 od 27.06.2018.)

Poziva se gospođa Silvana Halilović na pregled kod specijaliste medicine rada u četvrtak 19.7. u 07:30 sati

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod brojem 3. prednost će ostvariti pristupnici koji imaju iskustvo praktičnog rada i izvođenja nastave u traženom području. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

poziv za razgovor – spremač/ica

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja IV. vrste – spremač/ica, u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje) i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 57/2018 od 27.06.2018.)

Pozivaju se sljedeće kandidatkinje da se jave u ponedjeljak 16. srpnja 2018. u sobu D-013 dekanata, u upravu Filozofskog fakulteta, radi razgovora za posao, i to kako slijedi:

 1. Silvana Halilović       12:00
 2. Zora Pavić                  12:30
 3. Sandra Kunosić        13:00
 4. Slobodanka Tunjić    13:30

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/2018. od 25. travnja 2018., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Antun Palanović, magistar psihologije

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent za rad u ISVU uredu (zamjena za bolovanje)

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent za rad u ISVU uredu na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – (NN broj: 38/2018 od 25. travnja 2018.)

Pozivaju se sljedeći kandidati da se jave u četvrtak, 05. srpnja 2018. u 17:00 sati u sobu A-104, radi testiranja t to kako slijedi:

 1. MATEA GAJSKI
 2. ANAMRIJA SADAK
 3. JOSIPA ANTOLOVIĆ
 4. TAMRA RAJKOVIĆ
 5. SREĆKO FERIOZOVIĆ
 6. MARTINA ŽUPAN
 7. NIKOL NAMJESNIK
 8. TOMISLAV KUNIĆ
 9. SLAVICA GLIBO
 10. KREŠIMIR ŠTEFANIĆ

Rezultat natječaja – domar

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 39/2018 od 27.04.2018.)

Izabran je pristupnik Marijan Polić, građevinski tehničar.

 

Poziv na pregled – domar

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 39/2018 od 27.04.2018.)

Poziva se gospodin Marijan Polić na pregled kod specijaliste medicine rada u petak 29.6. u 07:30 sati

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

1– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za interdisciplinarno područje znanosti, polja filozofija i filologija, na Katedri za filozofiju istočnih naroda Odsjeka za filozofiju i Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

5- znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

6- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7- znanstveno-nastavno i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

10- naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) – 1 izvršitelj (m/ž)

11- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost renesanse i baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

12- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost romanike i gotike na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

13- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

14- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvene znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

15- nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/