Registar ugovora

Sukladno članku 7., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.