Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016)

Sukladno članku 76. Zakona Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

  1. Ennea d.o.o., Kratka 2, Varaždin
  2. Zagreb film, Vlaška 80, Zagreb
  3. Osam d.o.o., Ulica Milovana Kovačevića 8, Zagreb