Category Archives: Poništenje

Poništenje natječaja

Poništava se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima viši upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž), objavljen 12.04.2019. godine radi formalnih nedostataka natječaja.

poništenje natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku, na određeno vrijeme– 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen na web stranici fakulteta 28. ožujka 2019., Euraxess Jobs portalu 29. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 32/2019 od 29. ožujka 2019. i dnevnom tisku 31. ožujka 2019.

 

poništenje natječaja

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

  • za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2017. od 10. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 15. svibnja 2017., dnevnom tisku 11. svibnja 2017. i web stranici Fakulteta od 9. svibnja 2017.

Poništenje natječaja

KLASA: 640-03/17-08/1, URBROJ: 3804-850-17-4

Zagreb, 29. svibnja 2017.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

  • za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme i s pola radnog vremena (zamjena za bolovanje), za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 7. ožujka 2017., dnevnom tisku 5. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta od 3. ožujka 2017.

  • za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017 od 3. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 28. veljače 2017., dnevnom tisku 1. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta 27. veljače 2017.

Poništenje natječaja – asistent (filozofija)

Poništenje natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119/2015 od 30. listopada.2015., EuraxessJobs Portalu od 29. listopada 2015. i dnevnom tisku 31. listopada 2015. godine  u dijelu koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika na Katedri za estetiku Odsjeka za filozofiju – jedan izvršitelj (m/ž)

Poništenje natječaja – nederlandistika

Poništava se natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 10/2016 od 29.01.2016., dnevnom tisku od 01.02.2016., Euraxess Jobs Portalu 02.02.2016. i internetskoj stranici Filozofskog fakulteta 28.01.2016. i to u dijelu koji se odnosi na izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj.

Poništenje natječaja – doktorandi

Poništavaju se natječaji:

  • objavljen u Narodnim novinama broj 42/2016. od 4. svibnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 5. svibnja 2016., dnevnom tisku od 4. svibnja 2016. i web stranici fakulteta od 2. svibnja 2016. za izbor doktoranda u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine) na projektu „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi”, voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški i na projektu „Implicitna ličnost i radno ponašanje”, voditelja doc. dr. sc. Zvonimira Galića
  • objavljen u Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016., dnevnom tisku od 16. lipnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 14. lipnja 2016. za izbor doktoranda u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine) na projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)”, voditelja prof. dr. sc. Ranka Matasovića i na projektu „Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)“ , voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića

Poništenje natječaja – docent

Poništenje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/2015. 11. studenoga 2015., na web stranici Filozofskog fakulteta 6.11.2015., Euraxess Jobs Portalu 06. studenoga 2015. i dnevnom tisku 10. studenoga 2015. (KLASA: 053-01/15-01/183, URBROJ: 3804-850-16-4 od 11. veljače 2016.)

Poništenje natječaja – tehnički voditelj ustanove

KLASA: 053-01/16-01/84
URBROJ: 3804-850-16-1 od 22. siječnja 2016.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu – položaju I. vrste tehnički voditelj ustanove – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 115/2015 od 23.10.2015., na web stranici Filozofskog fakulteta 21.10.2015. i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 22.10.2015.– Bilten broj 202.

Poništenje natječaja – pomoćni knjižničar u Knjižnici Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu objavljuje poništenje natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 17/2015 od 13.02.2015., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 30 od 13.02.2015. i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar u Knjižnici Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž), zamjena privremeno nenaznočnog radnika.