Zapisnik- 3. sjednica Fakultetskoga vijeća 2015./2016.

Sjednica Fakultetskoga vijeća održana je 17. prosinca 2015. Zapisnik je dostupan na:

Zapisnik