Poziv – 11. sjednica Fakultetskoga vijeća 2010./2011.

Sjednica Fakultetskoga vijeća održat će se 28. rujna 2011. Poziv u prilogu.

U prilogu se nalazi i dodatna točka 187.1.: Molbe za odobrenje angažiranja vanjskih suradnika u akad. god. 2011./2012.

Dnevni red dostupan je na:

https://www.ffzg.hr/files/vijece/2009-2010/dnevni%20red%2028.9.2011.doc

 

Predmeti s Vijeća poslijediplomskih studija:

 

https://www.ffzg.hr/files/vijece/2009-2010/VPS_09.doc

 

 

Prilozi: