Category Archives: Pravilnici

Pravilnik o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na tržištu zaposlenicima koji su neizravno sudjelovali u ostvarenju prihoda

Na temelju članka 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 102. stavka 2. i članka 108. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te članka 31. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a nakon dobivene suglasnosti Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanje te savjetovanja s radničkim vijeće, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo je na sjednici održanoj dana 19.06.2019. sljedeći Pravilnik o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na tržištu zaposlenicima koji su neizravno sudjelovali u ostvarenju prihoda.