Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 26 od 1.3.2013., a stupa na snagu 9.3.2013.

Napomena: Pravilnik je ukinut odlukom Ustavnog suda koja je objavljena u Narodnim novinama 99/13 od 16.7.2013. i prestao je važiti 16. srpnja 2013.

Prilozi: