Odluku o odobravanju i evidenciji ugovora

Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta i mišljenja Dekanskog kolegija sa sjednice održane 03. rujna 2019. dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić donosi sljedeću Odluku o odobravanju i evidenciji ugovora.