Pravilnik o organizaciji rada Centra za razvoj karijere

Na temelju članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće Fakulteta na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijelo je Pravilnik o organizaciji rada Centra za razvoj karijere. Pravilnik stupa na snagu osam dna a od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.