Pravilnik o organizaciji rada Centra za komp. i interkulturne studije

Pravilnik o organizaciji rada Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije se nalazi u prilogu.

Prilozi: