Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskoga fakulteta

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskoga fakulteta nalazi se u prilogu.

Prilozi: