Category Archives: Uncategorized

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – diplomirani knjižničar – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabran pristupnik BERISLAV ČOVIĆ, magistar bibliotekarstva

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/2017 od 25. kolovoza 2017., za izbor na radno mjesto II. Vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajni-ca na Odsjeku za romanistiku – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica PATRICIA JOY-STOJANIĆ, stručna prvostupnica javne uprave

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika (mađarski jezik), na Katedri za hungarologiju, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te uvjete za izbor u navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (Narodne novine 106/06).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Raspis natječaja – asistent

Natječaj za izbor u:

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost u natječaju imat će pristupnici sa završenim diplomskim studijem bibliotekarstva i iskustvom u informacijsko-dokumentalističkim poslovima za područje bioetike.

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.