Category Archives: Rezultati

poziv za razgovor

Obavijest za natječaj za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme – (NN broj 6/2018 od 17. siječnja 2017.)

Pozivamo sljedeće kandidate na razgovor u petak, 2. ožujka 2018. u dekanat  soba D-013:

  • VESNA MIHOLIĆ                    u 14:00 sati
  • NIKOLINA ANTUNOVIĆ        u 14:30 sati

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 121/2017. od 6. prosinca 2017., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za povijest – 2 izvršitelj (m/ž) izabrani pristupnici Zoran Horvat, magistar edukacije matematike i Iva Debeljak, magistra pedagogije

Rezultati natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017 od 14. srpnja 2017., za izbor

— u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu, Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme od 3 godine – 6 izvršitelja (m/ž) izabrani pristupnici: Tanja Salak, Antonia Ordulj, Jelena Cvitanušić Tvico, Aida Korajac, Ranka Đurđević i Darko Matovac.

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Anera Ryznar, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/2017. od 4. listopada 2017., za izbor

  • u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica Martina Pocrnić, magistra psihologije
  • doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 43 mjeseca, na projektu “Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)” – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Pavao Krmpotić, magistar lingvistike i magistar bohemistike
  • u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Ana Badurina, profesorica povijesti i talijanskog jezika

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2017. od 10. studenoga 2017., za izbor u:

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Nikola Tomašegović, magistar povijesti i magistar filozofije

–  suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž) izabrane pristupnice Jasmina Mehulić, magistra psihologije i Ena Uzelac, magistra psihologije

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž) izabrane pristupnice Marina Martinčević, magistra psihologije i Francesca Dumančić, magistra psihologije

Obavijest o rezultatima natječaja –

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Goran Hutinec, doktor znanosti znanstvenog polja povijesti

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017. od 14. srpnja 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Virna Karlić, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2017. od 10. svibnja 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Nada Filipin, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto I. vrste: – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Obavještavamo da je u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – na određeno vrijeme od četiri godine (uz mogućnost reizbora) i u punom radnom vremenu jedan izvršitelj (m/ž)koji je objavljen u Narodnim novinama broj 102/2017 od 18. listopada 2017. godine izabrana pristupnica Višnja Novosel, diplomirana knjižničarka

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – diplomirani knjižničar – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabran pristupnik BERISLAV ČOVIĆ, magistar bibliotekarstva

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/2017 od 25. kolovoza 2017., za izbor na radno mjesto II. Vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajni-ca na Odsjeku za romanistiku – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica PATRICIA JOY-STOJANIĆ, stručna prvostupnica javne uprave