Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 33/2017. od 7. travnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 8. travnja 2017., web stranici fakulteta od 6. travnja 2017. i dnevnom tisku od 9. travnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku, – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Toni Bandov, magistar filozofije i magistar nederlandistike.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 44/2017 od 05. svibnja 2017., web stranici fakulteta od 5. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 05. svibnja 2017. i dnevnom tisku od 5. svibnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Knorr, magistra edukacije filozofije i magistra bibliotekarstva.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na određeno vrijeme, (zamjena za neplaćeni dopust) na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Ivan Reljić, magistar edukacije informatike i magistar informacijskih znanosti.

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017.:

  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Vinka Bubić, doktorica arheologije
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Jasenka Čengić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra mađarskog jezika i književnosti
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Kristina Vugdelija, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra etnologije i kulturne antropologije.
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje, na Katedri za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Jurica Polančec, magistar francuskog jezika i književnosti i magistar lingvistike
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Filip Šimetin Šegvić, diplomirani povjesničar i profesor povijesti
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Nikola Erceg, magistar psihologije

Obavijest o rezultatima natječaja

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od  5. ožujka 2017.:

  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Jana Škrgulja, magistra arheologije.
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Gabrijela Puljić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra lingvistike.
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Matea Filko, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra lingvistike

Obavijest o rezultatu natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – koordinator akademske razmjene i mobilnosti u Službi za međunarodnu suradnju

U natječaju za izbor jednog polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – koordinator akademske razmjene i mobilnosti u Službi za međunarodnu suradnju – koji je objavljen u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj Biltena 226) od 23. studenoga 2016., izabran je Hrvoje Rastija, magistar engleskog jezika i književnosti i magistar mađarskog jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatu natječaja – stručni suradnik

Obavještavamo da je u natječaju za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 54/2016. od 10. lipnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 9. lipnja 2016. web stranici fakulteta od  9. lipnja 2016. i dnevnom tisku od 12. travnja 2016. izabrana pristupnica Sandra Gvajec, profesor francuskog i češkog jezika i književnosti.