Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – diplomirani knjižničar – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabran pristupnik BERISLAV ČOVIĆ, magistar bibliotekarstva

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/2017 od 25. kolovoza 2017., za izbor na radno mjesto II. Vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajni-ca na Odsjeku za romanistiku – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica PATRICIA JOY-STOJANIĆ, stručna prvostupnica javne uprave

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017. od 14. srpnja 2017., za izbor u:

  • suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Jelena Spreicer, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije
  • suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Nina Čengić, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Aleksandra Huić, doktorica znanosti znanstvenog polja psihologije
  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za romansku lingvistiku Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije
  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Petra Bago, doktorica znanosti znanstvenog polja društvenih znanosti informacijskih i komunikacijskih znanosti
  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik dr. sc. Vedran Juričić, doktor znanosti znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
  • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti  – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik dr. sc. Tomislav Ivanjko, doktor znanosti znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti stručni suradnik/-ca za administrativne poslove za potrebe na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i na Poslijediplomskom doktorskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica IVANA RUŽIĆ, mag. Hrvatskog jezika i književnosti i mag. Komparativne književnosti.

obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

– u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Naida Mihal Brandl, doktorica znanosti znanstvenog polja povijesti

obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

— u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Odsjeku za filozofiju   – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, doktor znanosti iz znanstvenog polja filozofije

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 33/2017. od 7. travnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 8. travnja 2017., web stranici fakulteta od 6. travnja 2017. i dnevnom tisku od 9. travnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku, – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Toni Bandov, magistar filozofije i magistar nederlandistike.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 44/2017 od 05. svibnja 2017., web stranici fakulteta od 5. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 05. svibnja 2017. i dnevnom tisku od 5. svibnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Knorr, magistra edukacije filozofije i magistra bibliotekarstva.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na određeno vrijeme, (zamjena za neplaćeni dopust) na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Ivan Reljić, magistar edukacije informatike i magistar informacijskih znanosti.