Category Archives: Rezultati

rezultat natječaja – planer-analitičar

Obavještavamo da je u natječaju za izbor – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove  na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž),  koji je objavljen u Narodnim novinama broj 45/2018 od 16. svibnja 2018. godine, izabrana pristupnica Marta Kozina

rezultat natječaja: voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica

Obavještavamo da je na natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj NN 34/2018 od 11. travnja 2018.za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv:voditelj održavanja električnih postrojenja) – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca izabran pristupnik Igor Mihalinčić, elektrotehničar.

rezultat natječaja – vodoinstalater

Obavještavamo da je na natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj NN 29/2018 od 28. ožujka 2018.za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj/ica radionice (interni naziv: vodoinstalater) – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca izabran pristupnik Zlatko Mustač, strojarski tehničar.

 

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018 od 11. travnja 2018., portalu HZZ-a od 11. travnja 2018. i web stranici Filozofskog fakulteta od 10. travnja 2018.  za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/ca na Croaticumu Filozofskog fakulteta na neodređeno vrijeme i s polovicom punog radnog vremena – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Anja Bajt, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra edukacije španjolskoga jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/2018 od 14. ožujka 2018., portalu HZZ-a od 14. ožujka 2018. i web stranici Filozofskog fakulteta od 14. ožujka 2018.  za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu (povećani opseg poslova) izabrana pristupnica Željkica Pavlak, SSS, prodavač/ica.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21/2018 od 2. ožujka 2018., za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za dugotrajno bolovanje) uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca izabrana pristupnica Dubravka Habulin, ekonomistica.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018 od 11. travnja 2018., za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenu na radnom mjestu – ostala radna mjesta I. vrste – interni naziv radnog mjesta: – tajnik/ica u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Marina Šimunec, magistra psihologije.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017 od 14. srpnja 2017., za izbor u:

–           u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Jasmina Nestić, doktorica znanosti znanstvenog polja povijest umjetnosti

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

Obavještavamo da je u natječaju za izbor – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 6/2018 od 17. siječnja 2018. godine izabrana pristupnica Maja Živko, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i češkog jezika i književnosti

PONIŠTENJE NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama broj 7/2018. od 19. siječnja 2018. i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)