Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 36/2019 od 10. travnja 2019., portalu HZZ-a od 10. travnja 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 5. travnja 2019. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za komparativnu književnost – jedan izvršitelj (m/ž) zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika odabrana pristupnica Tina Horvat, profesor filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galcist.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019

Obavijesti o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. od 6. ožujka 2019., web stranici fakulteta od 1. ožujka 2018., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik, Davor Krsnik, magistar filozofije i magistar lingvistike.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za filozofiju

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste – interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za filozofiju – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u NN 40/2019 od 19. travnja 2019. izabrana pristupnica Bojana Jauk, magistra prava

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto IV. vrste: – interni naziv: spremačica

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Službi za tehničke poslove – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u NN 38/2019 od 12. travnja 2019. izabrana je pristupnica Sanja Tušek, stručni radnik za izradu odjeće

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatima Natječaja: administrator EU projekata

Obavještavamo da je u Natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenom– 1 izvršitelj (m/ž) objavljenoga u Narodnim novinama broj 26/2019. od 15. ožujka 2019. izabrana kandidatkinja Ankica Trogrlić Matić, magistra politologije.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za arheologiju

 

Obavještavamo da je u natječaju za izbor – na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za arheologiju– na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 26/2019 od 15. ožujka 2019. godine izabrana pristupnica Mirela Ruvić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra španjolskog jezika i književnosti.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijesti o rezultatima natječaja:

 

  1. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 88/2018. od 3. listopada 2018., web stranici fakulteta od 8. listopada 2018., Euraxess Jobs Portalu od 9. listopada 2018. i dnevnom tisku od 5. listopada 2018., za izbor

– u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik doc. dr. sc. Sven Cvek

2. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/2018. od 30. lipnja 2018., web stranici fakulteta od 27. lipnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. lipnja 2018. i dnevnom tisku od 30. lipnja 2018. za izbor

— u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik dr. sc. Krunoslav Lučić

3. Obavještavamo da je u natječaju za izbor – spremačice – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine izabrana pristupnica Slobodanka Tunjić

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Obavijest o rezultatu natječaja: tajnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 14/2019 od 13. veljače 2019., portalu HZZ-a od 13. veljače 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 12. veljače 2019. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju – jedan izvršitelj (m/ž) i uz uvjet probnog roka od 6 (šest) mjeseci odabrana pristupnica Jasmina Rudić, magistra etnologije i kulturne antropologije i magistra pedagogije.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijesti o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 14/2019 od 7. veljače 2019., za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – izabrana pristupnica IVA ŠTIGLIĆ, magistra bibliotekartstva i magistra etnologije i kulturne antropologije

Obavijesti o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.:

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) izabran pristupnik Domaguj Bužanić, magistar arheologije.

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) izabrana pristupnica Petra Nikšić, magistra arheologije.

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.