Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 15. svibnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 15. svibnja 2019,. za izbor doktoranda na projektu CLEOPATRA – 2 izvršitelja (m/ž) izabrani pristupnici: Ghaurish Thakkar, Master of Technology in Coputer Science, Goa University i Diego Alves, Master – Computational linguistics, Sorbonne Université.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 60/2019 od 19. lipnja 2019. za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Službi za tehničke poslove – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Irena Bijekić, odjevni stručni radnik.

Obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 27. lipnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. lipnja 2018. i dnevnom tisku od 30. lipnja 2018. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – docent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Iva Ivanković.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 19. prosinca 2018., Euraxess Jobs Portalu od 21. prosinca 2018. i dnevnom tisku od 22. prosinca 2018.  za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Anda Bukvić Pažin, profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., web stranici Filozofskog fakulteta od 1. ožujka 2019., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Milković, magistra indologije i magistra rusistike.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 36/2019 od 10. travnja 2019., portalu HZZ-a od 10. travnja 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 5. travnja 2019. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za komparativnu književnost – jedan izvršitelj (m/ž) zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika odabrana pristupnica Tina Horvat, profesor filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galcist.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019

Obavijesti o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. od 6. ožujka 2019., web stranici fakulteta od 1. ožujka 2018., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik, Davor Krsnik, magistar filozofije i magistar lingvistike.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za filozofiju

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste – interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za filozofiju – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u NN 40/2019 od 19. travnja 2019. izabrana pristupnica Bojana Jauk, magistra prava

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto IV. vrste: – interni naziv: spremačica

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Službi za tehničke poslove – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u NN 38/2019 od 12. travnja 2019. izabrana je pristupnica Sanja Tušek, stručni radnik za izradu odjeće

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatima Natječaja: administrator EU projekata

Obavještavamo da je u Natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenom– 1 izvršitelj (m/ž) objavljenoga u Narodnim novinama broj 26/2019. od 15. ožujka 2019. izabrana kandidatkinja Ankica Trogrlić Matić, magistra politologije.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.