Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. lipnja 2019., Narodnim novinama broj 57/2019 od 7. lipnja 2019., dnevnom tisku od 7. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. lipnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran IGOR MARKO GLIGORIĆ, doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju za izbor doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019.-31.08.2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568 izabrane pristupnice Nikolina Stanković, magistra psihologije i Antonija Vrdoljak, magistra psihologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. srpnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. srpnja 2019. i Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019., za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu: položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ivana Jelić, magistra ekonomije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj radionice (interni naziv: soboslikar-ličilac) u Službi za tehničke poslove – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Kristijan Dumbović, obrađivač odvajanjem čestica.

Obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. svibnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 22. svibnja 2019. i Narodnim novinama broj 52/2019 od 22. svibnja 2019., na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana Nikolina Komljenović, mag. iur.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 15. svibnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 15. svibnja 2019,. za izbor doktoranda na projektu CLEOPATRA – 2 izvršitelja (m/ž) izabrani pristupnici: Ghaurish Thakkar, Master of Technology in Coputer Science, Goa University i Diego Alves, Master – Computational linguistics, Sorbonne Université.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 60/2019 od 19. lipnja 2019. za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Službi za tehničke poslove – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Irena Bijekić, odjevni stručni radnik.

Obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 27. lipnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. lipnja 2018. i dnevnom tisku od 30. lipnja 2018. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – docent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Iva Ivanković.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 19. prosinca 2018., Euraxess Jobs Portalu od 21. prosinca 2018. i dnevnom tisku od 22. prosinca 2018.  za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Anda Bukvić Pažin, profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., web stranici Filozofskog fakulteta od 1. ožujka 2019., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Milković, magistra indologije i magistra rusistike.