Category Archives: Rezultati

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 30. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 82/2019 od 4. rujna 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. kolovoza 20196. na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste: stručni suradnik/stručna suradnica za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Katarina Perutina, dipl. iur.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., dnevnom tisku od 4. ožujka 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019., na radno mjesto u nastavnom zvanju – predavač za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika u Centru za strane jezike, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. SANJA VERŠIĆ, doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane slavistika.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 75/2019 od 7. kolovoza 2019. i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. kolovoza 2019., za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent: interni naziv- tajnica na Odsjeku za pedagogiju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana pristupnica TINA HORVAT, profesorica filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galicist.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Katedri za manjinske kulture i zajednice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana IVA GRUBIŠA, magistra etnologije i kulturne antropologije i magistra sociologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust), izabrana ANAMARIJA ŽUGIĆ, magistra komparativne književnosti i magistra edukacije latinskoga jezika i književnosti

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. lipnja 2019., Narodnim novinama broj 57/2019 od 7. lipnja 2019., dnevnom tisku od 7. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. lipnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran IGOR MARKO GLIGORIĆ, doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju za izbor doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019.-31.08.2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568 izabrane pristupnice Nikolina Stanković, magistra psihologije i Antonija Vrdoljak, magistra psihologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. srpnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. srpnja 2019. i Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019., za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu: položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ivana Jelić, magistra ekonomije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj radionice (interni naziv: soboslikar-ličilac) u Službi za tehničke poslove – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Kristijan Dumbović, obrađivač odvajanjem čestica.

Obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. svibnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 22. svibnja 2019. i Narodnim novinama broj 52/2019 od 22. svibnja 2019., na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana Nikolina Komljenović, mag. iur.