Category Archives: Raspis

Raspis natječaja – više radnih mjesta

RASPIS NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana klasična arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za primijenjenu fonetiku na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za vojnu sociologiju na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na predmetu Obrazovanje i društvo na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na predmetu Sociologija migracija na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu, Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme od 3 godine – 6 izvršitelja (m/ž)
 13. naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na predmetima Sociologija porodice i Feminističke teorije i pokreti na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

za natječaj pod točkom 12.

Prednost će imati kandidati koji imaju trogodišnje radno iskustvo u poučavanju jezično heterogenih skupina i radove objavljene iz područja hrvatskoga kao inoga jezika.

 

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

 

raspis natječaja: diplomirani knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, diplomirani knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

raspis natječaja – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove za potrebe na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i na Poslijediplomskom doktorskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij humanističkih znanosti,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još dva svjetska jezika,
 • minimalno jedna godina radnog iskustva, prednost mogu ostvariti kandidati s iskustvom ostvarenim u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, poznavanjem režima studija te poznavanjem rada u organizaciji i provedbi poslijediplomskih studijaUz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

   

  Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

  Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

   

Natječaji:

Natječaji za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (od 2.10.2017.-29.6.2018.) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).
Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a odnosno elektronički zapis
– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj:

Natječaj za radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand na projektu:

 • Jednog suradnika (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand, na projektu HRZZ, istraživački projekt „Prospektivno biopsihosocijalno istraživanje utjecaja seksualno eksplicitnih materijala na socijalizaciju i zdravlje mladih”, na određeno vrijeme – maksimalno trajanje 6 mjeseci (1. studeni 2017. – 30. travnja 2018.) – u punom radnom vremenu (voditelj projekta prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer)

Uvjeti:

Završen doktorski studij iz društvenih znanosti ili (bio)statistike. Dodatni kriteriji: poznavanje statističkih analiza longitudinalnih podataka, znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima te izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti narativni životopis na hrvatskom jeziku, dokaz o stručnoj spremi kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Raspis natječaja – viši knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – viši knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diplomirani knjižničar

– stručno zvanje: viši knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

– radno iskustvo u knjižnicama visokoškolskih i znanstvenih ustanova

– poznavanje rada u knjižničnom programu Koha

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Natječaji:

Natječaji za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme i u radnom vremenu određenom prema Ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“ voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do najduže 14.2.2021. – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i stečenom akademskom stupnju
 • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.: završen doktorski studij lingvistike ili slavistike (humanističkih znanosti ako je doktorat stečen u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovanje kvalifikacije), osnovno znanje statistike i korpusnoga modeliranja te spremnost na usavršavanje u tom području, iskustvo sudjelovanja u istraživačkom projektu nacionalnog ili internacionalnog karaktera u trajanju od najmanje godinu dana. Dodatni kriteriji: objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (prednost će imati kandidati čija su dosadašnja istraživanja vezana uz temu projekta), priznanja, nagrade i stipendije.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Natječaj – pomoćni knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– SSS

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj za izbor u zvanje

Natječaj za izbor u:

 1. naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za nacionalnu etnologiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za etnološke metode i kartografiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest na Odsjeku za povijest – 2 izvršitelja (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za hungarologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme, na Katedri za nederlandistiku na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i stečenom akademskom stupnju
 • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Natječaj – diplomirani knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diplomirani knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Prednosti:

– godina dana radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara

– poznavanje rada u knjižničnom programu Koha

– završen i sveučilišni diplomski studij etnologije i kulturne antropologije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr