Category Archives: Raspis

Natječaj – pomoćni knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– SSS

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj za izbor u zvanje

Natječaj za izbor u:

 1. naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za nacionalnu etnologiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za etnološke metode i kartografiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest na Odsjeku za povijest – 2 izvršitelja (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za hungarologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme, na Katedri za nederlandistiku na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i stečenom akademskom stupnju
 • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Natječaj – diplomirani knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diplomirani knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Prednosti:

– godina dana radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara

– poznavanje rada u knjižničnom programu Koha

– završen i sveučilišni diplomski studij etnologije i kulturne antropologije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj – informatički referent

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu III. vrste – informatički referent – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– srednja stručna sprema – elektrotehničkog ili računalnog usmjerenja

– izvrsno poznavanje rada na računalu (Windows i Ms Office)

– izvrsno poznavanje engleskog jezika

– jedna (1) godina radnoga iskustva

Prednost će imati kandidati s dužim radnim iskustvom na poslovima računalnog tehničara.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Ispravak dijela natječaja

objavljenog u Narodnim novinama broj 20 od 8. ožujka 2017., dnevnom tisku 5. ožujka 2017., web stranici Filozofskog fakulteta 3. ožujka 2017. i Euraxess Jobs Portalu 7. ožujka 2017.

U natječaju (redni broj 3) koji se odnosi na izbor  u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest, na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu, dodaje se „na Katedri za svjetsku povijest u srednjem vijeku“

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Natječaji – suradnička radna mjesta

Natječaj za izbor u

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju na Odsjeku za arheologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana sistematska pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod naslovom Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15. -18. stoljeće), voditeljice izv. prof. dr. sc. Jasenke Gudelj, na rok do 30. lipnja 2018. godine – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme i s pola radnog vremena (zamjena za bolovanje), za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje, na Katedri za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog nastavnika), za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje, na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno stečenom akademskom stupnju
 • prijepis ocjena s izračunatim prosjekom
 • izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj ili stručnoj djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis i izvješće o istraživačkoj i stručnoj djelatnosti potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. prednost će ostvariti pristupnici koji ispunjavaju dodatne kriterije: završen odgovarajući doktorski studij (medievistika), završen sveučilišni studij latinskog jezika i književnosti, iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi, iskustvo rada na znanstveno-istraživačkom projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. traži se završen doktorski studij povijesti umjetnosti (odnosno humanističkih znanosti, ukoliko je doktorat stečen u inozemstvu), iskustvo sudjelovanja u istraživačkom projektu nacionalnog ili internacionalnog karaktera u trajanju od najmanje godinu dana (dokazuje se potvrdom voditelja projekta). Dodatni kriteriji: objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (prednost će imati kandidati čija su dosadašnja istraživanja vezana za temu projekta), priznanja, nagrade, stipendije i slično.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. prednost će ostvariti pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij arheologije, smjer srednjovjekovna arheologija, upisan Poslijediplomski doktorski studij (medievistika), iskustvo rada na znanstveno-istraživačkom projektu.

Za radno mjesto pod rednim brojem 13. prednost će ostvariti pristupnici koji ispunjavaju dodatne kriterije: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij anglistike s prosjekom ocjena najmanje 4,5 te upisan Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike ili njemu srodan doktorski studij.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku– 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odsjeku za  povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Katedri za povijest filozofije na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Odsjeku za komparativnu književnost  – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija na Katedri za prapovijesnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 2 izvršitelja (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost, na Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatsku usmenu književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana socijalna pedagogija na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana stara povijest, na Katedri za staru povijest na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost romanike i gotike na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Odsjeku za psihologiju, za potrebe izvođenja studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za romansku lingvistiku na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za makedonski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto predavača  za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet španjolski jezik u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06) i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine broj 13/2012)

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i stečenom akademskom stupnju
 • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj – stručni referent (Ured za ISVU) – određeno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu III. vrste složenosti poslova – stručni referent u Uredu za ISVU – 1  izvršitelj (m/ž), (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • jedna (1) godina radnoga staža
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednost će imati kandidati s poznavanjem režima studija te s radnim iskustvom u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) od najmanje jedne godine.

Prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj za izbor suradnika i administratora – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2019.

Natječaj za izbor suradnika i administratora – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2019. i s polovicom punog radnog vremena, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Science and Humanities  – ACCOMPLISSH

Uvjeti:

 • završen diplomski studij lingvistike i antropologije
 • upisan poslijediplomski doktorski studij lingvistike
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • poželjno istraživačko iskustvo u domeni sociolingvističkih istraživanja i analiza diskursa

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj – tehnički voditelj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu – položaju I. vrste:

– tehnički voditelj ustanove – jedan izvršitelj (m/ž), uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera (VSS)
 • najmanje deset godina radnog staža, prednost će imati kandidati s iskustvom na rukovodećem radnom mjestu najmanje pet godina
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prijavu sa životopisom, preslikom domovnice, diplome te dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr