Category Archives: Poništenje

Poništenje natječaja – stručni suradnik u Centru za strane jezike

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu objavljuje poništenje natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2015 od 16.01.2015., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 248 od 29.12.2014. i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, predmet: Švedski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme (4 mjeseca) i s pola radnog vremena – 1 izvršitelj.

Poništenje natječaja

Objavljenog u Narodnim novinama broj 47/2014 od 16.4.2014., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 74 od 16.4.2014. i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta za popunu radnog mjesta III. vrste – administrativni referent u studentskoj referadi za preddiplomske i diplomske studije na određeno vrijeme  i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj.

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja objavljenog na web stranici Filozofskog fakulteta 16. rujna 2011., Biltenu HZZ-a od 20. rujna 2011. i Narodnim novinama broj 108 od 21. rujna 2011. u dijelu koji se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (reizbor) ili više za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, na Odsjeku za povijest .