Category Archives: Poništenje

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja objavljenog na web stranici Filozofskog fakulteta 16. rujna 2011., Biltenu HZZ-a od 20. rujna 2011. i Narodnim novinama broj 108 od 21. rujna 2011. u dijelu koji se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (reizbor) ili više za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, na Odsjeku za povijest .