Category Archives: Natječaj

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21/2018 od 2. ožujka 2018., za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za dugotrajno bolovanje) uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca izabrana pristupnica Dubravka Habulin, ekonomistica.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018 od 11. travnja 2018., za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenu na radnom mjestu – ostala radna mjesta I. vrste – interni naziv radnog mjesta: – tajnik/ica u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Marina Šimunec, magistra psihologije.

Raspis natječaja – za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – domar

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:
• srednja stručna sprema tehničkog smjera (SSS)
• jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:
• odgovoran je za ispravnost tehničke infrastrukture objekata Fakulteta
• održavanje elektro i vodovodnih instalacija (npr. zamjena žarulja, montaža slavina za vodu, popravak vodokotlića)
• ličenje zidova i vrata
• zamjena keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
• sitni stolarski poslovi (npr. popravak namještaja)
• stručni poslovi bravara (održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – domar“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

poziv za razgovor – tajnik/-ca na Croaticumu

Obavijest za natječaj za radno mjesto I. vrste: – tajnik/-ca na Croaticumu – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme i na pola radnog vremena- (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine kod prodekana za poslovanje izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milana Stanojevića (soba D-013) radi razgovora za posao:

 1. Anja Bajt – 9.00
 2. Mirela Brodnjak – 9.20
 3. Mirjana Dragičević Alegria – 9.40
 4. Mateja Mesić – 10.00
 5. Anita Stokić – 10.20
 6. Marija Župan – 10.40

poziv na pregled

 

Obavijest za natječaj za radno mjesto IV. vrste: – spremačica – za rad u tehničkoj službi (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme – (NN broj 21/2018 od 2. ožujka 2018.)

Molimo sljedeću gospođu Dubravku Habulin da se javi na pregled kod medicine rada u petak 27.4. u 07:30 sati

Obavijest za natječaj za radno mjesto IV. vrste: – spremačica – za rad u tehničkoj službi- jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme – (NN broj 25/2018 od 14. ožujka 2018.)

Molimo sljedeću gospođu Željkicu Pavlak da se javi na pregled kod medicine rada u petak 27.4. u 07:30 sati

 

poziv na testiranje – tajnik/-ca na Croaticumu

Obavijest za natječaj za radno mjesto I. vrste: – tajnik/-ca na Croaticumu – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme i na pola radnog vremena- (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u petak, 4. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-104 radi testiranja:

 1. Mirela Brodnjak
 2. Anja Bajt
 3. Marija Župan
 4. Anita Stokić
 5. Mateja Mesić
 6. Mirjana Dragičević Alegria

poziv radi testiranja – električar

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste: – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja u Službi za tehničke poslove – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme – (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate (abecedni red) da se jave u petak, 4. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-104 radi testiranje radnih kompetencija za radno mjesto električara:

 1. Bukovac Dušan
 2. Hanžek Darko
 3. Matek Vlado
 4. Mihalinčić Igor
 5. Petrović Igor
 6. Štahan Tomislav

poziv radi testiranja – vodoinstalater

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste: – voditelj radionice – interni naziv: vodoinstalater – za rad u tehničkoj službi – jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme – (NN broj 29/2018 od 28. ožujka 2018.)

Molimo sljedeće kandidate (abecedni red) da se jave u petak, 4. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-104 radi testiranje radnih kompetencija za radno mjesto vodoinstalatera:.

 1. Ćurić Luka
 2. Delija Josip
 3. Dumbović Kristijan
 4. Erdelja Bruno
 5. Mustač Zlatko
 6. Ros Zlatko

raspis natječaja – stručni referent u ISVU – uredu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent za rad u ISVU- uredu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– srednja stručna sprema

– radno iskustvo; minimalno jedna (1) godina,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada u Excelu, Wordu i Outlooku

– poznavanje rada s bazama podataka i informacijskim sustavima (poželjno ISVU sustav)

– dobro poznavanje engleskog jezika

– iskustvo u radu s korisnicima (helpdesk)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za sociologiju roda na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija, na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana, slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

8) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (romistika), na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

9) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

10) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu „Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike (CeVaS)” – 1 izvršitelj (m/ž)

11) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektima HRZZ – 1749 „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline“ i HRZZ – 1234 „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta (BC-CrossId)“ – 1 izvršitelj (m/ž)

12) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu HRZZ IP-2016-06-1210 “Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture” – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s položenim kolegijem Ergonomijska psihologija ili Ergonomija.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Za radna mjesta pod rednim brojevima 10., 11. i 12. obvezni uvjet: završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/