Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto I. vrste: – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Obavještavamo da je u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – na određeno vrijeme od četiri godine (uz mogućnost reizbora) i u punom radnom vremenu jedan izvršitelj (m/ž)koji je objavljen u Narodnim novinama broj 102/2017 od 18. listopada 2017. godine izabrana pristupnica Višnja Novosel, diplomirana knjižničarka

raspis natječaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – za rad u urudžbenom uredu – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – asistent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u

  1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
  • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

  • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Goran Hutinec, doktor znanosti znanstvenog polja povijesti

raspis natječaja – stručni referent na određeno vrijeme

Filozofski fakultet _Sveučilišta u Zagrebu

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent, referent obračuna plaća (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada na računalu i računalnim programima,

– poznavanje rada u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća.

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Natječaj-istraživač na projektu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti“, na određeno vrijeme u trajanju projekta.

  1. istraživač na projektu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diploma magistra psihologije

– prednosti: poznavanje rada u računalnim programima MatLab i E-Prime te osnovne poznavanja programiranja u nekom od programskih jezika, istraživačko iskustvo i interesi u području vidne percepcije i radnog pamćenja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja uz presliku domovnice i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

 

Dopuna dijela natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

OBJAVLJUJE DOPUNU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 10. studenoga 2017. i dnevnom tisku 10. studenoga 2017.

Za radno mjesto pod rednim brojem 12 koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) dodaje se:

  • grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.