Poziv za razgovor – voditelj radionice (interni naziv vodoinstalater) – Služba za tehničke poslove

Obavijest za natječaj za radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv: vodoinstalater) – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca (NN 29/2018 od 28. ožujka 2018.)

Poziva se kandidat Zlatko Mustač da se javi u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. u 16,00 sati u sobu D-13 dekanata, u upravu Filozofskog fakulteta, radi razgovora za posao.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018 od 11. travnja 2018., portalu HZZ-a od 11. travnja 2018. i web stranici Filozofskog fakulteta od 10. travnja 2018.  za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/ca na Croaticumu Filozofskog fakulteta na neodređeno vrijeme i s polovicom punog radnog vremena – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Anja Bajt, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra edukacije španjolskoga jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/2018 od 14. ožujka 2018., portalu HZZ-a od 14. ožujka 2018. i web stranici Filozofskog fakulteta od 14. ožujka 2018.  za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu (povećani opseg poslova) izabrana pristupnica Željkica Pavlak, SSS, prodavač/ica.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21/2018 od 2. ožujka 2018., za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno  vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za dugotrajno bolovanje) uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca izabrana pristupnica Dubravka Habulin, ekonomistica.

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018 od 11. travnja 2018., za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenu na radnom mjestu – ostala radna mjesta I. vrste – interni naziv radnog mjesta: – tajnik/ica u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Marina Šimunec, magistra psihologije.

Raspis natječaja – za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – domar

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:
• srednja stručna sprema tehničkog smjera (SSS)
• jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:
• odgovoran je za ispravnost tehničke infrastrukture objekata Fakulteta
• održavanje elektro i vodovodnih instalacija (npr. zamjena žarulja, montaža slavina za vodu, popravak vodokotlića)
• ličenje zidova i vrata
• zamjena keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
• sitni stolarski poslovi (npr. popravak namještaja)
• stručni poslovi bravara (održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – domar“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

poziv za razgovor – tajnik/-ca na Croaticumu

Obavijest za natječaj za radno mjesto I. vrste: – tajnik/-ca na Croaticumu – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme i na pola radnog vremena- (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine kod prodekana za poslovanje izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milana Stanojevića (soba D-013) radi razgovora za posao:

 1. Anja Bajt – 9.00
 2. Mirela Brodnjak – 9.20
 3. Mirjana Dragičević Alegria – 9.40
 4. Mateja Mesić – 10.00
 5. Anita Stokić – 10.20
 6. Marija Župan – 10.40

poziv na pregled

 

Obavijest za natječaj za radno mjesto IV. vrste: – spremačica – za rad u tehničkoj službi (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme – (NN broj 21/2018 od 2. ožujka 2018.)

Molimo sljedeću gospođu Dubravku Habulin da se javi na pregled kod medicine rada u petak 27.4. u 07:30 sati

Obavijest za natječaj za radno mjesto IV. vrste: – spremačica – za rad u tehničkoj službi- jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme – (NN broj 25/2018 od 14. ožujka 2018.)

Molimo sljedeću gospođu Željkicu Pavlak da se javi na pregled kod medicine rada u petak 27.4. u 07:30 sati

 

poziv na testiranje – tajnik/-ca na Croaticumu

Obavijest za natječaj za radno mjesto I. vrste: – tajnik/-ca na Croaticumu – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme i na pola radnog vremena- (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u petak, 4. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-104 radi testiranja:

 1. Mirela Brodnjak
 2. Anja Bajt
 3. Marija Župan
 4. Anita Stokić
 5. Mateja Mesić
 6. Mirjana Dragičević Alegria

poziv radi testiranja – električar

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste: – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja u Službi za tehničke poslove – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme – (NN broj 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Molimo sljedeće kandidate (abecedni red) da se jave u petak, 4. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-104 radi testiranje radnih kompetencija za radno mjesto električara:

 1. Bukovac Dušan
 2. Hanžek Darko
 3. Matek Vlado
 4. Mihalinčić Igor
 5. Petrović Igor
 6. Štahan Tomislav