raspis natječaja: diplomirani knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, diplomirani knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

raspis natječaja – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove za potrebe na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i na Poslijediplomskom doktorskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij humanističkih znanosti,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još dva svjetska jezika,
 • minimalno jedna godina radnog iskustva, prednost mogu ostvariti kandidati s iskustvom ostvarenim u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, poznavanjem režima studija te poznavanjem rada u organizaciji i provedbi poslijediplomskih studijaUz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

   

  Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

  Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

   

Obavijest o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 33/2017. od 7. travnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 8. travnja 2017., web stranici fakulteta od 6. travnja 2017. i dnevnom tisku od 9. travnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku, – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Toni Bandov, magistar filozofije i magistar nederlandistike.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 44/2017 od 05. svibnja 2017., web stranici fakulteta od 5. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 05. svibnja 2017. i dnevnom tisku od 5. svibnja 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Knorr, magistra edukacije filozofije i magistra bibliotekarstva.

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017. za izbor u:

— u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na određeno vrijeme, (zamjena za neplaćeni dopust) na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik Ivan Reljić, magistar edukacije informatike i magistar informacijskih znanosti.

Natječaji:

Natječaji za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (od 2.10.2017.-29.6.2018.) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).
Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a odnosno elektronički zapis
– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Poništenje natječaja

KLASA: 640-03/17-08/1, URBROJ: 3804-850-17-4

Zagreb, 29. svibnja 2017.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

 • za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme i s pola radnog vremena (zamjena za bolovanje), za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 7. ožujka 2017., dnevnom tisku 5. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta od 3. ožujka 2017.

 • za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017 od 3. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 28. veljače 2017., dnevnom tisku 1. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta 27. veljače 2017.

Poziv za razgovor

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste složenosti – pomoćni knjižničar – na neodređeno vrijeme (NN broj 37 od 14. travnja 2017.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u ured prodekana za poslovanje doc. dr. sc. Domagoja Tončinića (soba D-014) u petak, 2. lipnja 2017. godine u 14:00 sati radi razgovora:

 1. Melisa Havrle
 2. Igor Vručina
 3. Petra Terzić
 4. Stela Omerzo
 5. Ana Šeremet
 6. Iva Orešić
 7. Mario Stančić
 8. Dijana Labus
 9. Sanja Mihalić Artuković
 10. Zvjezdana Nađ Dujmović

Molimo sljedeće kandidate da se jave u ured prodekana za poslovanje doc. dr. sc. Domagoja Tončinića (soba D-014) u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine u 9:00 sati radi razgovora

 1. Valentino Bahun- Golub
 2. Zrinka Tomičić
 3. Katarina Posilović
 4. Katarina Starčević
 5. Nikola Zarevski
 6. Valentina Bolješić
 7. Martina Župan
 8. Snježana Babić
 9. Andrea Kovačić
 10. Ivica Mrvčić
 11. Anica Kušeković

Natječaj:

Natječaj za radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand na projektu:

 • Jednog suradnika (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand, na projektu HRZZ, istraživački projekt „Prospektivno biopsihosocijalno istraživanje utjecaja seksualno eksplicitnih materijala na socijalizaciju i zdravlje mladih”, na određeno vrijeme – maksimalno trajanje 6 mjeseci (1. studeni 2017. – 30. travnja 2018.) – u punom radnom vremenu (voditelj projekta prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer)

Uvjeti:

Završen doktorski studij iz društvenih znanosti ili (bio)statistike. Dodatni kriteriji: poznavanje statističkih analiza longitudinalnih podataka, znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima te izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti narativni životopis na hrvatskom jeziku, dokaz o stručnoj spremi kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017.:

 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Vinka Bubić, doktorica arheologije
 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Jasenka Čengić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra mađarskog jezika i književnosti
 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Kristina Vugdelija, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra etnologije i kulturne antropologije.
 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje, na Katedri za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Jurica Polančec, magistar francuskog jezika i književnosti i magistar lingvistike
 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Filip Šimetin Šegvić, diplomirani povjesničar i profesor povijesti
 • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Nikola Erceg, magistar psihologije