Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 70 od 24. srpnja 2019., dnevnom tisku 24. srpnja 2019., web stranici Filozofskog fakulteta 22. srpnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 26. srpnja 2019.

U natječaju koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (skandinavistika), na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku, dodaje se ”usmjerenje lingvistika”.