Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 19. prosinca 2018., Euraxess Jobs Portalu od 21. prosinca 2018. i dnevnom tisku od 22. prosinca 2018.  za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Anda Bukvić Pažin, profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.