Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., web stranici Filozofskog fakulteta od 1. ožujka 2019., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Milković, magistra indologije i magistra rusistike.