Obavijesti o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. od 6. ožujka 2019., web stranici fakulteta od 1. ožujka 2018., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik, Davor Krsnik, magistar filozofije i magistar lingvistike.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.