raspis natječaja III: vrste – voditelj radionice

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv soboslikar – ličilac), 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS), poželjno tehničkog smjera
 • jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:

 • priprema i ličenje zidova i stropova
 • priprema i lakiranje drvene, metalne i aluminijske stolarije
 • fini građevinski radovi: postavljanje keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
 • sitni stolarski poslovi: popravak namještaja
 • stručni poslovi bravara: održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • Potpisanu prijavu
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Presliku isprave o završenom školovanju
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom „za natječaj – voditelj radionice“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/