Obavijesti o rezultatima natječaja:

 

  1. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 88/2018. od 3. listopada 2018., web stranici fakulteta od 8. listopada 2018., Euraxess Jobs Portalu od 9. listopada 2018. i dnevnom tisku od 5. listopada 2018., za izbor

– u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik doc. dr. sc. Sven Cvek

2. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/2018. od 30. lipnja 2018., web stranici fakulteta od 27. lipnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. lipnja 2018. i dnevnom tisku od 30. lipnja 2018. za izbor

— u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik dr. sc. Krunoslav Lučić

3. Obavještavamo da je u natječaju za izbor – spremačice – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine izabrana pristupnica Slobodanka Tunjić

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.