Obavijesti o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.:

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) izabran pristupnik Domaguj Bužanić, magistar arheologije.

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) izabrana pristupnica Petra Nikšić, magistra arheologije.

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.