raspis natječaja na radno mjesto I. vrste: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme – na određeno vrijeme

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta prve vrste, interni naziv radnog mjesta: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, do povratka na rad zaposlenice izabrane na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2021. (uz mogućnost produljenja) i uz uvjet probnog rada od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema VSS
  • napredno korištenje MS Office
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • jedna (1) godina iskustva na području računala ili računalnih mreža

Opis radnog mjesta:

održavanje i administriranje dvadesetak poslužitelja s Linux operacijskim sustavom, stotinjak virtualnih poslužitelja na Ganeti poslužitelju, tehničko administriranje stotinjak web mjesta i administriranje aktivne mrežne opreme za 2000 aktivnih utičnih mrežnih mjesta;

Prednost će ostvariti kandidati s odličnim korištenjem računala i odličnim znanjem engleskog jezika. Za najboljih 10 (deset) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu. Okvirne tehničke teme za razgovor na testiranju su:  [GNU/LINUX (Debian) + BASH, HARDWARE (fizičko održavanje/nadogradnja poslužitelja i aktivne mrežne opreme), BIND, ISC-DHCP-SERVER, LDAP, FREERADIUS, MAIL (dovecot, postfix, post2fwd), NGINX, APACHE, MYSQL, UWSGI+PHP, NETWORK (mikrotik, dell, linux, openwrt), PHP, PYTHON, GANETI, CEPH, ZFS, WORDPRESS (backend administracija)]

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/