raspis natječaja: izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– diploma magistra struke iz psihologiji

– napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)

– korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS i R

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organiziranju stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B kategorije

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web- -stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.