poništenje natječaja

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

  • za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2017. od 10. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 15. svibnja 2017., dnevnom tisku 11. svibnja 2017. i web stranici Fakulteta od 9. svibnja 2017.