obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

— u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Odsjeku za filozofiju   – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, doktor znanosti iz znanstvenog polja filozofije