Poništenje natječaja

KLASA: 640-03/17-08/1, URBROJ: 3804-850-17-4

Zagreb, 29. svibnja 2017.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

  • za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme i s pola radnog vremena (zamjena za bolovanje), za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 7. ožujka 2017., dnevnom tisku 5. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta od 3. ožujka 2017.

  • za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017 od 3. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 28. veljače 2017., dnevnom tisku 1. ožujka 2017. i web stranici Fakulteta 27. veljače 2017.