Natječaj:

Natječaj za radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand na projektu:

  • Jednog suradnika (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand, na projektu HRZZ, istraživački projekt „Prospektivno biopsihosocijalno istraživanje utjecaja seksualno eksplicitnih materijala na socijalizaciju i zdravlje mladih”, na određeno vrijeme – maksimalno trajanje 6 mjeseci (1. studeni 2017. – 30. travnja 2018.) – u punom radnom vremenu (voditelj projekta prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer)

Uvjeti:

Završen doktorski studij iz društvenih znanosti ili (bio)statistike. Dodatni kriteriji: poznavanje statističkih analiza longitudinalnih podataka, znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima te izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti narativni životopis na hrvatskom jeziku, dokaz o stručnoj spremi kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr