Obavijest o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2017. od 8. ožujka 2017., Euraxess Jobs Portalu od 07. i 08. ožujka 2017., web stranici fakulteta od 3. ožujka 2017. i dnevnom tisku od 5. ožujka 2017.:

  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Vinka Bubić, doktorica arheologije
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Jasenka Čengić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra mađarskog jezika i književnosti
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Kristina Vugdelija, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra etnologije i kulturne antropologije.
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje, na Katedri za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Jurica Polančec, magistar francuskog jezika i književnosti i magistar lingvistike
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Filip Šimetin Šegvić, diplomirani povjesničar i profesor povijesti
  • Za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Nikola Erceg, magistar psihologije