Raspis natječaja – viši knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – viši knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diplomirani knjižničar

– stručno zvanje: viši knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

– radno iskustvo u knjižnicama visokoškolskih i znanstvenih ustanova

– poznavanje rada u knjižničnom programu Koha

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr