Raspis natječaja – asistent

Natječaj za izbor u:

  1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost u natječaju imat će pristupnici sa završenim diplomskim studijem bibliotekarstva i iskustvom u informacijsko-dokumentalističkim poslovima za područje bioetike.

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

  • potpisani životopis
  • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  • Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
  • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
  • Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.