Poništenje natječaja – asistent (filozofija)

Poništenje natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119/2015 od 30. listopada.2015., EuraxessJobs Portalu od 29. listopada 2015. i dnevnom tisku 31. listopada 2015. godine  u dijelu koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika na Katedri za estetiku Odsjeka za filozofiju – jedan izvršitelj (m/ž)