Natječaj – stručni referent (Ured za ISVU) – određeno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu III. vrste složenosti poslova – stručni referent u Uredu za ISVU – 1  izvršitelj (m/ž), (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • jedna (1) godina radnoga staža
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednost će imati kandidati s poznavanjem režima studija te s radnim iskustvom u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) od najmanje jedne godine.

Prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr