Poništenje natječaja – nederlandistika

Poništava se natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 10/2016 od 29.01.2016., dnevnom tisku od 01.02.2016., Euraxess Jobs Portalu 02.02.2016. i internetskoj stranici Filozofskog fakulteta 28.01.2016. i to u dijelu koji se odnosi na izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj.