Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – zamjena za bolovanje:

  • Diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

  • VSS, diplomirani knjižničar
  • poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • poznavanje engleskoga jezika

Prednosti

  • godina dana iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara
  • poznavanje rada u integriranom knjižničnom sustavu Koha
  • poznavanje elektroničkih izvora informacija

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,  10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr