Poništenje natječaja – doktorandi

Poništavaju se natječaji:

  • objavljen u Narodnim novinama broj 42/2016. od 4. svibnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 5. svibnja 2016., dnevnom tisku od 4. svibnja 2016. i web stranici fakulteta od 2. svibnja 2016. za izbor doktoranda u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine) na projektu „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi”, voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški i na projektu „Implicitna ličnost i radno ponašanje”, voditelja doc. dr. sc. Zvonimira Galića
  • objavljen u Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016., dnevnom tisku od 16. lipnja 2016., Euraxess Jobs Portalu od 14. lipnja 2016. za izbor doktoranda u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine) na projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)”, voditelja prof. dr. sc. Ranka Matasovića i na projektu „Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)“ , voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića