Natječaj

Raspisuje se natječaj:

  1. za izbor jednog doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi”, voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški
  2. za izbor jednog doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Implicitna ličnost i radno ponašanje”, voditelj doc. dr. sc. Zvonimir Galić
  3. za izbor jednog doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)”, voditelja prof. dr. sc. Ranka Matasovića
  4. za izbor jednog doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (4 godine), na projektu „Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)“ , voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića

Obvezni uvjeti:

  1. završen odgovarajući diplomski studij, a za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. završen preddiplomski i diplomski studij psihologije
  2. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) koji osigurava upis na doktorski studij, za radna mjesta pod 1. i 2. na doktorski studij psihologije

Dodatni kriteriji:

  1. Dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  2. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
  3. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. prednost će imati kandidati koji su upisani na doktorski studij psihologije, a za radni mjesto pod rednim brojem 2. uz dokaz o upisanom doktorskom studiju psihologije potreban je i dokaz o dodatnom obrazovanju iz kvantitativnih metoda u društvenim znanostima

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena bez ocjene diplomskog ispita te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih, odnosno oglasnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr