Natječaj – Knjižnica FFZG

Natječaj :

  • Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste:
  • Diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti
– VSS, diplomirani knjižničar
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskoga jezika

  • Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste:
  • Pomoćni knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti
– SSS
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskoga jezika

  • Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. Vrste – zamjena za bolovanje:
  • Pomoćni knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti
– SSS
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskoga jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola. Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr