Poništenje natječaja – docent

Poništenje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/2015. 11. studenoga 2015., na web stranici Filozofskog fakulteta 6.11.2015., Euraxess Jobs Portalu 06. studenoga 2015. i dnevnom tisku 10. studenoga 2015. (KLASA: 053-01/15-01/183, URBROJ: 3804-850-16-4 od 11. veljače 2016.)