Natječaj – lektor i viši lektor

Natječaj za izbor u

– nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  • dokaze o ispunjavanju uvjeta
  • potpisani životopis
  • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih, odnosno oglasnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr