Više natječaja za posao

Natječaj za izbor u:

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za slovenski jezik i književnost Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  • dokaze o ispunjavanju uvjeta
  • potpisani životopis
  • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih, odnosno oglasnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr