Poništenje natječaja – tehnički voditelj ustanove

KLASA: 053-01/16-01/84
URBROJ: 3804-850-16-1 od 22. siječnja 2016.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu – položaju I. vrste tehnički voditelj ustanove – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 115/2015 od 23.10.2015., na web stranici Filozofskog fakulteta 21.10.2015. i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 22.10.2015.– Bilten broj 202.